Programi pėr pėrmbarim dhe legjislacion komercial

RRETH NESH

Programi për përmbarim dhe legjislacion komercial

Programi i USAID-it në Kosovë për përmbarim dhe legjislacion komercial (CLE) punon për forcimin e themeleve të së drejtës kontraktuale me qëllim të përmirësimit të mjedisit biznesor dhe forcimit të sundimit të ligjit. Programi për përmbarim dhe legjislacion komercial (CLE) është program pesëvjeçar i USAID-it me synim në përforcimin e sistemeve ligjore të cilat janë në dispozicion të qytetarëve dhe bizneseve për të drejtën kontraktuale, përmbarimin e aktgjykimeve, dhe përdorimin e  ndërmjetësimit-një makanizëm i Zgjidhjes Alternative të Kontesteve (ZAK).