Programi pėr pėrmbarim dhe legjislacion komercial

Aktet ligjore për ndërmjetësim

 • Shkarko

  RREGULLORE PER TRAJNIMIN DHE CERTIFIKIMIN E NDERMJETESVE

 • Shkarko

  RREGULLORE NR. 07/2011 PER LICENCIMIN E NDERMJETESUESVE NE REPUBLIKEN E KOSOVES

 • Shkarko

  RREGULLORE MBI PERGJEGJESINE DHE PROCEDUREN DISIPLINORE TE NDERMJETESVE

 • Shkarko

  RREGULLORE MBI REGJISTRIMIN E NDERMJETESVE

 • Shkarko

  REGULLORE PER PERZGJEDHJEN E PJESEMARRESVE PER TRAJNIM NE NDERMJETESIM

 • Shkarko

  Kodi i miresjelljes se ndermjetesuesve ne Republiken e Kosoves

 • Shkarko

  Ligji pėr Ndėrmjetėsim

Program Sheets