Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo

O nama

Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) je trogodišnji program USAID-a pokrenut u maju 2013.Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) će nastaviti da dalje gradi na napretku koji su postigli sistemi za sprovođenje sporazuma i odluka programa (SEAD).

Misija

MisijaPrograma za izvršenje i privredno zakonodavstvo(CLE) jeste da poboljša i ojača vladavinu prava na Kosovu i da stvori bolje okruženje za privredni razvoj i uvećanje investicija.

Cilj

Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) je sačinjen oko dva strateška cilja. Prvo, on će pomoći kosovskim institucijama da poboljšaju izvršenje građanskih presuda, dok će u dramatičnoj meri smanjiti količinu zaostalih neizvršenih predmeta u kosovskom sudskom sistemu. Drugo, ovo će pomoći Kosovu da razvije i ojača svoj zakonski okvir i sisteme koje se odnose na ugovorno i komercijalno pravo, uključujući tu i posredovanje i mehanizme alternativnog razrešenja sporova (ARS).

Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) promoviše rodnu ravnopravnost u svim svojim aktivnostima. Sve relevantne obuke koji se odnose na novi sistem izvršenja, novo zakonodavstvo koje se odnosi na ugovorno pravo, arbitražu i posredovanje, obezbediće puno uključivanje žena sudija i drugih ženskih profesionalaca. Naročita pažnja biće posvećena predviđenom procesu selekcije i imenovanja za nove privatne izšitelje, a ženskim kandidatima biće pružena prednost na LLM programu o ugovornom i komercijalnom pravu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Factsheet