Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo

POSREDOVANJE

Posredovanje je ne tako formalan proces u kojem strane u sporu biraju jednu ili više neutralnih osoba („posrednika“) da im pomognu oko postizanja uzajamno prihvatljivog rešenja za spor. Bitna razlika između arbitraže i posredovanja je ta da posrednik ne donosi odluku, već olakšava komunikaciju između strana tako da iste mogu da postignu sporazum.

Factsheet  
Video