Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo

Novosti iz Programa USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE)

"Stavi na Papir" okrugli sto sa zajednicom preduzetnika u Pristini.

Photo by: The USAID Contract Law Enforcement (CLE) Program

Značaj ugovora, mogućnosti alternativnog rešavanja sporova preko posredovanja i arbitraže, i način izvršenja su bile glavne teme okruglog stola na temu „Stavi na papir“ organizovanog od strane Programa USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) za zajednicu preduzetnika u Pristini."Budućnost Kosovske privrede je ovde za ovim stolom. Vi, koji stvarate radna mesta, pružate robu i usluge vašim sugrađanima, ste razlog zbog kojeg USAID ulaže u obezbeđivanje kontinuiranog poboljšanja poslovnog okruženja i vladavine prava- rekao je direktor programa USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE), za okruglim stolom na temu „Stavi na papir“ koji organizuje Program USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE)/

U međuvremenu, Direktorica misije USAID-a na KosovuMaureen A. Shauket, je rekla „Današnji događaj koji obeležava 15. godišnjicu USAID-a takođe obeležava početak: početak svih nas koji veoma blisko sarađujemo na postizanju zajedničkih ciljeva: veće mogućnosti i prosperitet za sve“.

Razgovor se tokom okruglog stola „Stavi na papir“ fokusirao na vrednosti dobro sklopljenih, dobro shvaćenih i pisanih ugovora, koji objašnjavaju, definišu i memorišu transakcije. Pored toga, mnogo vremena je posvećeno objašnjavanju dostupnih opcija za Alternativno rešavanje sporova (ARS) – kako posredovanju tako i arbitraži; i postupcima izvršenja sudskih presuda.

USAID je posvećen podršci vladavine prava i ekonomskog rasta za sve građane Kosova. USAID radi na pružanju podrške sudovima, mehanizmima alternativnog rešavanja sporova – ili ARS, i daljem razvoju pravne infrastrukture. Međutim, USAID je takođe svestan da se ponekad informacije o ovim promenama sporo prosleđuju. Radionice poput ove imaju za cilj da vas što bolje informišu kako bi se osigurali u to da vaše preduzeće izbegne mnoge, lako izbegljive, uobičajene probleme primenom ugovora.

Vladavina prava je veoma bitna za ekonomski rast: bez predvidljivog sprovođenja zakona, veoma je teško poslovati. „Ali, pravi motor rasta je uvek privatni sektor – a posebno mala i srednja preduzeća ili MSP. Budućnost Kosovske ekonomije je ovde za ovim stolom“ – rekao je direktor programa USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE).

Moderne poslovne prakse se mogu karakterisati kao duboko ukorenjene u „kulturi ugovora“. Transformisanje transakcione prakse na Kosovu u dobro sklopljene pisane ugovore je ključna komponenta za povećanje privrednog rasta i obezbeđivanje tog da se Kosovska preduzeća povežu sa partnerima na ravnopravnoj osnovi. Program USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) kao deo svog intenzivnog javnog informisanja i dosezanja do poslovne zajednice, održava redovnu seriju radionica i okruglih stolova sa preduzećima kako bi poboljšao transakcione veštine Kosovskih preduzeća i kako bi ih uskladio međunarodnoj praksi. Poslovna zajednica ima koristi od učešća u interaktivne radionice sa malim grupama i stiče transakcione veštine; znanje o ARS i informiše se o poboljšanju sistema za izvršenje presuda.

<< Nazad