Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo

Principi posredovanja

Autonomija Strana— Posredovanje je dobrovoljno i svako rešenje se zasniva na slobodnoj volji strana.

Jednakost Strana—Strane se jednako tretiraju tokom postupka posredovanja.

Nepristrasnost—Posrednik mora biti nezavisan i nepristrasan.

Poverljivost—Posrednik, strane i svi drugi učesnici su dužni održavati poverljivost.

Factsheet